Psikolog ve Terapi Süreci

Kategori: Blog | 0
  1. Psikolog Kimdir? Ne Yapar?

Psikolog, üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olan kişiye denir. Psikologlar gerekli eğitimler alarak ve bir yüksek lisans programından mezun olarak uzmanlığını tamamlayarak “uzman psikolog” unvanını alır. Psikolog bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış teknik ve yöntemleri kullanarak belli bir ekol çerçevesinde bir terapi süreci gerçekleştirir. Psikolog tanı koymaz veya ilaç yazmaz. Psikolog kişinin kendisini keşfetmesinde, duymasında ve anlamasında bir bakış açısı kazandırmak için kişilere profesyonel bir danışmanlık sunar ve onlara bu yolda eşlik eder. 

2. Psikiyatrist Kimdir? Ne Yapar?

Psikiyatrist, üniversitelerin tıp bölümünü bitirmiş ve uzmanlığını Ruh sağlığı alanında tamamlamış ve Psikiyatrist unvanını almış doktordur. Psikiyatrist tanı koyar ve ilaç yazar. Psikoterapi sürecinde kişiye gerekli gördüğü ilaçlarla birlikte destek sağlar. Psikolog gerektiği zamanlarda danışanlarını psikiyatriste yönlendirir ve daha sağlıklı yaşam sürmeleri için psikiyatristle ortak bir süreç götürebilir.

3.Terapi Nedir? Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Terapi süreci emek isteyen bir süreçtir. Terapi süreci kişinin kendisine verebileceği belki de en kıymetli hediyedir. Terapinin başlamasıyla kişinin kendisinin keşfetmesi de başlar. Tıpkı bir yolculuğa çıkmak gibi. Çoğu kişi kendisini tanıdığını düşünse de, terapi süreci başladıktan sonra aslında farkındalıkları da artıyor ve bazı durumlar karşısında sergiledikleri duyguları, düşünceleri ve davranışlarını da farklı bir bakış açısıyla görebiliyorlar. Bu noktadaki farkındalık değişimin başlangıcıdır. Terapi süreci uzun bir yolculuktur. Hemen iyi hal hissetme/bir şeylerin hemen iyiye gidecek olması beklentisi kişiyi yanıltabilir. Unutmamalıdır ki iyi şeyle zaman ister ve emeğe ihtiyaç duyar. Bu süreçte psikolog ve danışan ortak bir yolculuğa çıkar ve danışanın kendisine ilişkin farkındalığını artırma, sorunların kaynağını anlamasını sağlamak belki yeniden anlamlandırmak ve danışanın rolünü daha sağlıklı bir şekilde görmesine yardımcı olmaktır. Psikolog bu süreç içerisinde danışana herhangi bir yönlendirmede bulunmaz ya da danışan adına karar almaz. Danışanın bireysel özgürlüğünü keşfetmesinde ona sağlıklı bir alan açmada yardımcı olur. Terapi süreci içerisinde kişinin yaşam öyküsü, geçmişi ve şuan ki durumları incelenir ve çalışma alanı yaratılır. Süreç ilerledikçe kişinin kendini keşfetmesi, değişimi ve dönüşümü oluşur. Bu zaman ve emek isteyen kıymetli bir süreçtir.

Terapiye başlamak için birçok sebep olabilir. Karar almak bu noktada kişiler için zor olabilir. Bilinmezlik her zaman kaygı yaratıcı olmuştur. Fakat profesyonel bir görüşme başlatmak ve içsel süreçleri bir uzmanla birlikte keşfediyor olmak kişinin zorlu süreçlerinde ona bir yol haritası sunar ve yaşanan problemlerin tekrarını ve hissedilen duyguları bir ölçüde etkiler ve farkındalık kazandırır.

4.Terapi Süreci Nasıl İşler?

Süreç psikolog ve danışan ortak işbirliği çerçevesinde başlanır ve ilerler. Terapi süreci 45 – 50 dakika civarındadır.  Bu noktada güven ve gizlilik konuları esastır. Psikolog danışanı bu konular hakkında bilgilendirir ve güven alanı yaratır. Güven ve gizliliğin oluşumu terapi sürecini büyük ölçüde etkilemektedir. Bir diğer önemli nokta ise terapi sürekliliğidir. Terapinin yarım bırakılması ya da sürekli olarak ertelenmesi önerilen bir şey değildir. Uzun süreçte danışana pek fayda sağlamamakla birlikte terapiyi de sekteye uğratabilmektedir.

Terapi süreci dâhilinde danışanın o hafta getirdiği gündem doğrultusunda sürdürüle bilinir. Danışanın beklentileri ve hedefleri konuşulur, belirlenir. Terapide hedef belirlemek uzun vadede danışana kolay bir süreç geçirmesinde yardımcı olur.

Psikolog profesyonel bir dinleyici olarak danışanı dinler. Onu yargılamadan, suçluluk hissettirmeden empatik bir duruşla danışana eşlik eder. Psikolog öğüt vermez. Danışan adına karar almaz. Psikoloğun hedefi danışanın kendisini keşfetmesinde, yaşamda sorumluluğu almasında ve farkında olmadığı gücünü keşfetmesinde ona yardımcı olur. Esas rol her zaman danışanındır.

Ve unutulmamalıdır ki, terapi süreci kişiye özeldir. Kişinin biricikliği ve öznelliği her zaman terapi sürecini etkiler ve ona göre şekil alır.