Bireysel terapi kişilerin “içe bakış” süreçlerini başlatan bir yolculuktur. Yaşamda karşılaşılan sorunlar gün sonunda ilişkileri, duygu durumlarını, davranışları ve ruhsal olarak kişileri etkileyebilmektedir. Terapi kişilere içe bakış süreçlerince onları etkileyen sorunlara veya olaylara yakından bakma, olanları yeniden anlamlandırma ve başka bir bakış açısıyla farkına varma imkanı sağlar. Bu farkındalık kişinin iç dinamiklerini ve dönüşümlerini başlatan temel eylemdir. Gelişen bu süreç içerisinde kişiler kendilerini onarma, değiştirme ya da kabullenme gibi bir takım süreçlerden geçer. Bu süreç kişinin kendisine yaptığı kutsal bir yolculuktur. Böylelikle terapiler kişilere kendisi hakkında anlamlı bir takım bilgilere ulaşmasına ya da bir şeyleri yeniden anlamlandırmasına yarar sağlar.

Geçmiş anıları değiştirmek mümkün olmasa da, terapiler ile bu anılara yüklenen anlamları keşfetmek, olumsuz anıları yeniden anlamlandırmak mümkündür. Bu da değişimin başlangıcıdır. İçimizdeki sesleri keşfetmek onları iyileştirmek kişilere yeni bir bakış kazandırmaktadır.

Terapist ve danışan ortak bir çalışma içerisinde danışanın iç dünyasına birlikte keşfe çıkarlar. Terapist bu süreçte danışana eşlik eder, ona geçmişi yeniden anlamlandırmasın da ve yeni bir bakışla fark etmesine yardımcı olur. Bu evre de yapılan işbirliği danışanın iyileşmesinde ve en önemlisi iç görü kazanmasında önemli rol oynar.